अब घरै बसी बसी KYT Form अध्यावधिक गर्नुहोस।

तपाइहरुले KYT update नगर्दा सम्म अब बिबरणहरु verify नहुने भएकोले समयमै अध्यावधिक गर्नुहोला। करदाताहरुले एकचोटी अध्यावधिक गरेपछि १ बर्षको लागि यो लागु हुनेछ।

Leave a comment

Your email address will not be published.